Najlepsze gołębie

Oude Merckx
B-67-6282031

Zdobył 21  pierwszych miejsc

Oude Raket
B-73-6276400

Zdobył 16 pierwszych miejsc

Jonge Merckx
B-70-6243257

Zdobył 16 pierwszych miejsc

Jonge Raket
B-76-6129297Zdobył 16 pierwszych miejsc

MENU